Any 2014 - 2015

- Assistència tècnica per a la consolidació del programa integral de valorització gastronòmica

- Assistència tècnica per a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola de la subzona Pallars

- Assistència tècnica per implementar el projecte Al teu gust

- Jornada per al segment ecològic del Pallars Jussà

- Seminaris professionalitzadors per a productors i restauradors