Any 2013

Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius de Navarra

Estudi de parcel·les agrícoles en altura al Pallars Jussà