Any 2016

-Generació d'ocupació des dels serveis de proximitat del Pallars Jussà