Any 2019

- Seminaris de capacitació empresarial per a la posada en valor dels recursos turístics del Pallars Jussà

- Consolidació del Treball en Xarxa per a la promoció de productes turístics transversals, sostenibles i innovadors