Pla de reactivació socioeconòmica 2021-2026

Des del 2016, el Consell Comarcal del Pallars Jussà estava executant un pla de desenvolupament socioeconòmic. El pla que presentem ara, pretén agafar-li el relleu fins al 2026; tenint els compte els efectes – i també les oportunitats – derivades de la pandèmia. El pla que presentem és un pla alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i intenta centrar-se en la transformació del teixit econòmic comarcal fent-lo més resilient, capaç d’adaptar-se als canvis, més divers i mantenint i incrementant els impactes positius sobre la qualitat de vida i els ecosistemes.

El concepte qualitat de vida és clau. La volem entendre de manera subjectiva, de fet podríem parlar de qualitats de vida. perquè n’hi ha tantes com habitants a la comarca. En tot cas, la volem entendre com les oportunitats de poder traçar trajectòries vitals: de créixer, d’envellir, de curar-se d’una malaltia, de gaudir del temps lliure, de la família, de les amistats… a la mida de cadascuna de nosaltres. Tot un repte.

El Pla de Reactivació Socioeconòmica 2021-2026 és una estratègia participada, liderada pel Consell Comarcal. Més que un full de ruta o una planificació tancada vol servir d’horitzó perquè els diferents agents comarcals, els seus equips tècnics i els i les seves representants polítiques puguin dissenyar actuacions pròpies, adaptades a cada moment i enfocades a un horitzó compartit.

En aquest sentit, el Pla no només està alineat amb els ODS de Nacions Unides. També ho està amb les principals estratègies de recuperació i transformació europees, estatals i nacionals.

Aquests documents s’han elaborat gràcies a l’ajut atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya al Consell Comarcal del Pallars Jussà destinats a la contractació de dos tècnics externs encarregats de l’execució, coordinació i seguiment del pla de reactivació socioeconòmica i per altra banda un persona de la pròpia entitat per elaborar el pla de reactivació socioeconòmica COVID-19.

Valid XHTML 1.0 Transitional