Fons Europeus “Next Generation”

Comunicació amb els ajuntaments

     Comunicació amb els ajuntaments 1

     Comunicació amb els ajuntaments 2

     Calendari de properes convocatòries per a entitats locals previstes del «plan de recuperación«

Convocatòries per a entitats locals

      EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ENERGIES RENOVABLES I MOBILITAT SOSTENIBLE

     Programa DUS 5000 – Ajudes per a inversions a projectes singulars locals d’energies netes en municipis del repte demogràfic

     Programa PREE 5000 – Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis

     Programa MOVES lll

     Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge

     Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)

     Programa de rehabilitació a nivell d’edifici

      PIMES I EMPRENEDORIA

     Ajuts pel suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

     Ajuts pel suport a l’activitat comercial a zones rurals

      TURISME

     Programa de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic

     Interreg

     Planes de sostenibilidad turística en destinos(PSTD)

      EDUCACIÓ

     Creació Aula Mentor

     Adquisició de llibres destinats a les biblioteques de Sistema de Lectura

      ALTRES

     Gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

     Transformació territorial i lluita contra el despoblament.